Qumbu – Imoto yombutho wabangcwabi igilene nesigadla kwindlela uN2 ngase Lower Kroza ngenjika langa yangoLwesihlanu. Ngokwengxelo isithuthi esiluhlobo lwe benz sizame ukugqitha isigadla yaze yasuka yambonzeleka kwivili langaphambili lesi sigadla yakhalala indlela ya bhukuqa.
ISabela FM ifike endaweni yexhwayelo icala lendlela livaliwe ngenxa yesigadla ebesixabe endleleni. Ozibonele ngamehlo, uLuyanda Potye uxelele iSabela FM ukuba isithuthi esiluhlobo lwe benz sivele sihamba sisiya ngakwicala lakuQumbu saze sazama ukugqitha esisigadla naso ebesisiya ngakuQumbu.
Akhomntu ulimeleyo kulengozi.